Polityka prywatności

Kim jesteśmy

SEDONA POLSKA Sp. z o.o.
dawniej Sedona Joanna Jędrzejczak i Wspólnicy Sp. J.
Ul. Św. Wincentego 10
61-003 Poznań
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0001092863
NIP: 7780160265
REGON: 630176872
Kapitał zakładowy: 500 000 zł

Adres strony internetowej naszej spółki to: https://www.sedona.com.pl

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wiąże się z pozyskiwaniem przez nas żadnych danych użytkowników pozwalających bezpośrednio na ustalenie ich tożsamości. Nie podejmujemy też żadnych dodatkowych działań zmierzających do ustalenia tej tożsamości.

Ciasteczka (Cookies)

Polityka Ciasteczek

Przez używanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszej strony.

Czym są ciasteczka (pliki cookies)?
Ciasteczko jest plikiem alfanumerycznym (tekstowym), wysyłanym przez serwer WWW i zapisywanym na komputerze użytkownika podczas odwiedzin naszej witryny (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

W jaki sposób wykorzystujemy cookies w naszym serwisie?
Pliki cookies są wykorzystywane w naszym serwisie w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, dostarczania bardziej dopasowanych treści oraz do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny).

Korzystając ze naszej strony możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich

Czy mogę wyłączyć obsługę Cookies?
Tak, możesz to zrobić w każdej chwili poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki w zakresie obsługi Cookies.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:

Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu w prawym górnym rogu, zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. Następnie w sekcji „Prywatność” kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
Internet Explorer

Z menu przeglądarki w prawym górnym rogu wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywniamy pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

Wyłączenie lub blokada obsługi plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

Formularz kontaktowy

W przypadku nawiązania z nami kontaktu i przekazania nam informacji stanowiących Państwa dane osobowe, zobowiązani jesteśmy, zgodnie z obowiązującym prawem, udzielić Państwu informacji odnoszących się do przetwarzania przez nas tych danych. Znajdą je Państwo poniżej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej „RODO”) informujemy:

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEDONA POLSKA Sp. z o.o. dawniej Sedona Joanna Jędrzejczak i Wspólnicy Sp. J., ul. Św. Wincentego 10, 61-003 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0001092863, NIP: 7780160265, REGON: 630176872, wysokość kapitału zakładowego: 500 000 zł

Cel przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcy
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.

Podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego).

Profilowanie
Informujemy, że nasz Spółka nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy
(nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania) lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez cały okres trwania procesu rekrutacji do 7 dni po jej zakończeniu. Jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby takich procesów, przekazane nam dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia aktualnego procesu rekrutacyjnego.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.

Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić zawarcie umowy.